รายงานสถานการณ์ โควิด-19
อัพเดทข้อมูลล่าสุด : 25/10/2563 12:41

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
0

ติดเชื้อสะสม (ประเทศไทย)
3,736 (+5)

หายแล้ว
3,530 (+1)

รักษาอยู่ใน รพ.
147

เสียชีวิต
58

คำแนะนำสำหรับประชาชนจากกรมควบคุมโรค

สำหรับบุคลากรและนักศึกษา มฟล.

ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา ฯ