รายงานสถานการณ์ โควิด-19
อัพเดทข้อมูลล่าสุด : 10/4/2564 11:30

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
0

ติดเชื้อสะสม (ประเทศไทย)
32,625

หายแล้ว
28,214

รักษาอยู่ใน รพ.
4,314

เสียชีวิต
97

ที่มา : กระทรวงสาธารณสุข

คำแนะนำสำหรับประชาชนจากกรมควบคุมโรค

สำหรับบุคลากรและนักศึกษา มฟล.