ข้อมูลผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ประจำวันที่ 23 มกราคม 2565

จำนวนผู้ป่วยใหม่
6

จำนวนผู้ป่วยรักษาตัวใน รพ.ศกพ.มฟล.
3

จำนวนผู้ป่วยรักษาตัวใน MFU CI
66

รายงานประจำวัน

วันที่ รายงาน
23 มกราคม 2565 จำนวนผู้ป่วยใหม่ วันนี้ : 6 ราย
นักศึกษา จำนวน 6 ราย
หอใน มฟล : 3 ราย // หอนอก : 3 ราย
บุคลากร จำนวน 0 ราย

จำนวนผู้ป่วยกลับบ้าน วันนี้ = 13 ราย

จำนวนผู้ป่วยรักษาตัวใน รพ.ศกพ : 3 ราย
จำนวนผู้ป่วยรักษาตัวใน MFU CI : 66 ราย
จำนวนผู้ป่วยรวม: 69 ราย

ยังไม่พบการระบาดในมหาวิทยาลัย

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

Dashboard

รายงานสถานการณ์ โควิด-19 ของประเทศไทย
ข้อมูลล่าสุด : 23/1/2565

ติดเชื้อสะสม (ประเทศไทย)
2,377,500

หายแล้ว
2,272,009

รักษาอยู่ใน รพ.
83,459

เสียชีวิต
22,032

ข่าวสาร COVID-19