รายงานสถานการณ์ โควิด-19
อัพเดทข้อมูลล่าสุด : 23/11/2563 11:00

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
0

ติดเชื้อสะสม (ประเทศไทย)
3,920

หายแล้ว
3,766

รักษาอยู่ใน รพ.
94

เสียชีวิต
60

คำแนะนำสำหรับประชาชนจากกรมควบคุมโรค

สำหรับบุคลากรและนักศึกษา มฟล.

ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา ฯ