รายงานสถานการณ์ โควิด-19
อัพเดทข้อมูลล่าสุด : 05/08/2563 11:45

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
0

ติดเชื้อสะสม (ประเทศไทย)
3,328 (+7)

หายแล้ว
3,144 (+2)

รักษาอยู่ใน รพ.
126

เสียชีวิต
58

คำแนะนำสำหรับประชาชนจากกรมควบคุมโรค

สำหรับบุคลากรและนักศึกษา มฟล.

ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา ฯ