รายงานสถานการณ์ โควิด-19
อัพเดทข้อมูลล่าสุด : 22/1/2564 11:30

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
0

ติดเชื้อสะสม (ประเทศไทย)
13,104

หายแล้ว
10,224

รักษาอยู่ใน รพ.
2,809

เสียชีวิต
71

ที่มา : กระทรวงสาธารณสุข

คำแนะนำสำหรับประชาชนจากกรมควบคุมโรค

สำหรับบุคลากรและนักศึกษา มฟล.