รายงานสถานการณ์ โควิด-19
อัพเดทข้อมูลล่าสุด : 04/04/2563 09:48

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
0

ติดเชื้อสะสม (ประเทศไทย)
2,067

หายแล้ว
612

รักษาอยู่ใน รพ.
1,435

เสียชีวิต
20

คำแนะนำสำหรับประชาชนจากกรมควบคุมโรค

สำหรับบุคลากรและนักศึกษา มฟล.

ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา ฯ