รายงานสถานการณ์ โควิด-19
อัพเดทข้อมูลล่าสุด : 11/07/2563 11:36

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
0

ติดเชื้อสะสม (ประเทศไทย)
3,216

หายแล้ว
3,088

รักษาอยู่ใน รพ.
70

เสียชีวิต
58

คำแนะนำสำหรับประชาชนจากกรมควบคุมโรค

สำหรับบุคลากรและนักศึกษา มฟล.

ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา ฯ