รายงานสถานการณ์ โควิด-19
อัพเดทข้อมูลล่าสุด : 20/09/2563 11:32

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
0

ติดเชื้อสะสม (ประเทศไทย)
3,506 (+6)

หายแล้ว
3,340 (+2)

รักษาอยู่ใน รพ.
107

เสียชีวิต
58

คำแนะนำสำหรับประชาชนจากกรมควบคุมโรค

สำหรับบุคลากรและนักศึกษา มฟล.

ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา ฯ