รายงานสถานการณ์ โควิด-19 ของประเทศไทย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่

000

จำนวนผู้ติดเชื้อ

000

จำนวนผู้เสียชีวิต

000

ข้อมูลล่าสุด : 

ข่าวสาร COVID-19