สิ่งอำนวยความสะดวก

รถไฟฟ้า

มหาวิทยาลัยได้จัดรถไฟฟ้า 14 ที่นั่งสำหรับบริการ รับ-ส่ง นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 16 คัน และมีสถานที่รอรถไฟฟ้า จำนวน 20 จุด โดยให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 07.00 - 21.00 น. และในช่วงเปิดภาคเรียน มหาวิทยาลัยได้เสริมรถราง ขนาด 28 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน ตั้งแต่เวลา 07:30 - 09:00 น.

เส้นทางเดินรถไฟฟ้า: เริ่มต้นจากหอพักลำดวน -> ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิรินธร -> ลานจอดรถ F4 -> อาคาร D1 -> สระน้ำวงรี -> อาคาร E2 -> อาคาร C5 แล้ววนกลับเส้นทางเดิม วิ่งอย่างน้อย 16 เที่ยวต่อวัน ต่อคัน สามารถเช็คตำแหน่งรถแต่ละคันด้วยระบบ GPS ผ่าน MFU .START

มาตรการ

  • ทำความสะอาดรถไฟฟ้าด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทุก 1 ชั่วโมง
  • พนักงานขับรถไฟฟ้าได้รับการฉีดวัคซีนครบโดส โดยจะมีการติดเครื่องหมาย Vaccinated ระหว่างการปฏิบัติงาน
  • ระหว่างนั่งรถไฟฟ้า ให้สวมหน้ากากตลอดเวลาและหลีกเลี่ยงการพูดคุย

กรณีมีปัญหา ข้อเสนอแนะ และร้องเรียน ติดต่อ
ส่วนอาคารสถานที่
หมายเลขโทรศัพท์. 0-5391-6920
E-mail: building@mfu.ac.th