ประกาศ มฟล. แนวปฏิบัติกรณีนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมีผลการตรวจพบเป็นผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) (ประกาศ ณ วันที่ 7 ต.ค. 65)