มฟล. แจกชุดตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยตนเอง (Antigen Test Kit :ATK) ให้กับนักศึกษาทุกระดับ ทุกชั้นปี เพื่อคัดกรองก่อนเข้าเรียนเทอม 2/2564

มฟล. แจกชุดตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยตนเอง (Antigen Test Kit :ATK) ให้กับนักศึกษาทุกระดับ ทุกชั้นปี เพื่อคัดกรองก่อนเข้าเรียนเทอม 2/2564 โดยใช้ผลการตรวจไม่เกิน 24 ชั่วโมง ก่อนเข้าชั้นเรียนวันแรก และส่งผลการตรวจทาง MFU.START แจก 3 วันเท่านั้น : 14, 17-18 มกราคม 2565 รับได้ 3 จุด : โถงอาคารเรียนรวม C1, อาคารโรงอาหารและกิจกรรม D1 และ อาคารปฐมาคารนุสรณ์ 2542 (M-Square) เวลา 09.00 – 16.00 น.

MFU VDO : MFU START How to start MFU campus life with safety [English Subtitle]

[How to start MFU campus life with safety] เริ่มต้นเทอมใหม่ กับระบบ MFU.START ที่จะช่วยให้การใช้ชีวิตและเรียนในมหาวิทยาลัยมีความปลอดภัยแบบ New normal นักศึกษา มฟล. ทุกคนจะต้องมี MFU.START ไว้ในโทรศัพท์มือถือ เพื่อใช้เช็คอิน-เช็คเอาท์เมื่อเข้าห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ หรือ Public Area ภายในมหาวิทยาลัย และยังมีฟีเจอร์อีกเพียบเพื่อเพิ่มความสะดวกในด้านต่างๆ . In this tutorial video, MFU shows you how to use the MFU.START app to help you stay safe and enjoy student and campus life. . เพิ่ม MFU.START ไว้ในมือถือได้ที่เว็บไซต์ https://start.mfu.ac.th/

How to เรียนให้ปลอดภัยห่างไกล COVID-19

มฟล. จะจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564 (2/2564) ในรูปแบบ Onsite 100% พร้อมเปิดตัว Web application : MFU START ที่มีฟังก์ชันสำคัญสำหรับการใช้ชีวิตภายใน มฟล.

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จะจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564 (2/2564) ในรูปแบบ Onsite 100%

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จะจัดการเรียนการสอน ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564 (2/2564) ในรูปแบบ Onsite 100%

รพ. ศูนย์การแพทย์ มฟล. ให้บริการฉีดวัคซีน สำหรับนักศึกษาและบุคลากรที่ยังไม่เคยฉีดวัคซีน

โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ให้บริการฉีดวัคซีน สำหรับนักศึกษาและบุคลากรที่ยังไม่เคยฉีดวัคซีน ระหว่างวันที่ 15 – 19 พฤศจิกายน 2564 เป็นวัคซีนสูตรไขว้ AstraZeneca – Pfizer รายละเอียดการให้บริการจะส่งไปที่ MFU Mail และ Lamduan Mail ในวันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564

คำแนะนำและการปฏิบัติ กรณีไปสถานที่เดียวกับผู้ป่วยโควิด ช่วงเวลาเดียวกันทำอย่างไรดี ?

คำแนะนำและการปฏิบัติ กรณีไปสถานที่เดียวกับผู้ป่วยโควิด ช่วงเวลาเดียวกันทำอย่างไรดี ?

1 2 3 4 5 14