ประกาศ มาตรการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 3 (ประกาศ ณ วันที่ 27 ก.พ. 63)