ประกาศ มาตรการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในห้วงพิธีพระราชทานปริญญาบัตร (ประกาศ ณ วันที่ 9 ก.พ. 63)