มาตรการทางการแพทย์และสาธารณสุขและแนวปฏิบัติสำหรับบุคลากรผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) และผู้ที่เสี่ยงสูง