ขยายเวลาให้บริการตรวจหาเชื้อโควิด-19 (Antigen Test Kit) ให้กับนักศึกษาโดย Wellness Center ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (ในมหาวิทยาลัย)

มฟล. ขยายเวลาให้บริการตรวจหาเชื้อโควิด-19 (Antigen Test Kit) ให้กับนักศึกษาโดย Wellness Center ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (ในมหาวิทยาลัย) ถึงวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 ⏰ ให้บริการเวลา 13.30 – 14.30 น. (งดให้บริการวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) 📌 สงวนสิทธิ์ไม่เกินคนละ 1 ครั้งต่อสัปดาห์ เมื่อลงทะเบียนสำเร็จ จะได้รับ QR Code จาก MFU.START โดยจะต้องนำมาสแกนกับเจ้าหน้าที่ ☎️สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 0-5391-7558

1 2 3 4 14