คำแนะนำและการปฏิบัติ กรณีไปสถานที่เดียวกับผู้ป่วยโควิด ช่วงเวลาเดียวกันทำอย่างไรดี ?

คำแนะนำและการปฏิบัติ กรณีไปสถานที่เดียวกับผู้ป่วยโควิด ช่วงเวลาเดียวกันทำอย่างไรดี ?

มฟล. พรร้อมฉีดวัคซีน AstraZeneca ให้กับนักศึกษา (ปัจจุบัน) และบุคลการของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้รับการจัดสรรวัคซีน AstraZeneca จาก กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (#อว.) เพื่อฉีดให้กับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยจำนวนหนึ่ง โดยจะเริ่มการฉีดวัคซีน ตั้งแต่วันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564 ณ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงขอให้นักศึกษา (ปัจจุบัน) พนักงานและลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ที่มีความประสงค์รับวัคซีน ลงทะเบียนโดยใช้ Lamduan mail หรือ MFU mail ผ่าน https://bit.ly/MFUvaccine โดยจะเป็นการจัดสรรแบบ 📌first come first serve โดยให้ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 4 – 6 กรกฎาคม 2564 เมื่อท่านได้ลงทะเบียนแล้วทางโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จะนัดหมายท่านเพื่อไปรับวัคซีนต่อไป ทั้งนี้ขอให้กรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วนและถูกต้อง จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ หมายเหตุ: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม: โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โทร. 0-5391-4000 หรือ https://www.facebook.com/MFUMedicalCenter

การปฏิบัติตนสำหรับบุคลากร มฟล. เมื่อกลับมาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำงานปกติ

การปฏิบัติตนสำหรับบุคลากร มฟล. เมื่อกลับมาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำงานปกติ เริ่มวันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564

ประชาสัมพันธ์จุดรวบรวมหน้ากากอนามัยใช้แล้วเพื่อนำไปกำจัดอย่างปลอดภัย

ประชาสัมพันธ์จุดรวบรวมหน้ากากอนามัยใช้แล้วเพื่อนำไปกำจัดอย่างปลอดภัย มฟล. ติดตั้งจุดรวบรวมหน้ากากอนามัยใช้แล้วเป็นการชั่วคราว เพื่อให้นักศึกษาและพนักงานสามารถนำมาทิ้งเพื่อนำไปกำจัดอย่างปลอดภัย 📌จุดรวบรวมชั่วคราวตั้งอยู่ที่ลานจอดรถหน้าพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง (ข้างหอพักนานาชาติ) เป็นถังขยะสีส้ม ☣️ 📣การทิ้งหน้ากากอันตรายที่ถูกต้องจะต้องอยู่ใส่อยู่ในถุงหรือภาชนะบรรจุที่มิดชิดแล้วเท่านั้น ไม่ให้ทิ้งหน้ากากแต่ละชิ้นโดยตรง เนื่องจากอาจจะทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อโรคหน้ากากใช้แล้วที่รวบรวมได้จะมีเจ้าหน้าที่ของโรงงานกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อมาเก็บขนไปกำจัดด้วยการเผาอย่างปลอดภัยต่อไป เนื่องจากจะไม่มีการคัดแยกขยะที่รวบรวมได้ เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน 📌📌ขอความร่วมมือไม่นำขยะประเภทอื่นมาทิ้งในถังนี้โดยเด็ดขาด ทั้งนี้ ทางโครงการฯ​ ได้จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ล้างมือไว้ให้บริการระหว่างเวลาราชการ 🎉🎉โครงการติดตั้งจุดรวบรวมหน้ากากอนามัยใช้แล้ว (ชั่วคราว) เป็นความร่วมมือระหว่างโรงงานกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ศูนย์วิจัยระบบเศรษฐฏิจหมุนเวียนเพื่อประเทศไทยปลอดขยะ (CEWT) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ และสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 📣📣📣โรงงานกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปัจจุบันให้บริการกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และโรงพยาบาลประจำอำเภอทุกแห่งในจังหวัดเชียงราย การทิ้งหน้ากาอนามัยใช้แล้วและขยะติดเชื้อประเภทอื่นอย่างปลอดภัยในพื้นที่อื่นๆ ของจังหวัดสามารถดำเนินการได้โดยรวบรวมผ่าน รพ.สต.และโรงพยาบาลประจำอำเภอ เพื่อให้ขนส่งมากำจัดอย่างปลอดภัยด้วยการเผาทำลาย

มฟล. ขอประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาและบุคลากรที่จะเดินทางมายังจังหวัดเชียงราย ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2564 เป็นต้นไป กรอกข้อมูลการเดินทางและที่พักอาศัย

มฟล. ขอประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาและบุคลากรที่จะเดินทางมายังจังหวัดเชียงราย ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2564 เป็นต้นไป กรอกข้อมูลการเดินทางและที่พักอาศัยที่ลิงก์: https://forms.gle/BKVCobR6Mdw386t88 หรือสแกน QR Code จากภาพด้านล่าง ขอให้เดินทางปลอดภัย ไม่ประมาท การ์ดอย่าตก ดูแลตัวเองด้วยการรักษาระยะห่าง-สวมหน้ากาก-หมั่นล้างมือบ่อยๆ งด-ลดการรวมกลุ่มคน การดื่มสังสรรค์ เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ COVID-19

#MaskUpMFU I wear my mask for y ❤ u มฟล. รณรงค์ให้ทุกคนสวมหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันการกระจายของโรค COVID-19

#MaskUpMFU I wear my mask for y ❤ u มฟล. รณรงค์ให้ทุกคนสวมหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันการกระจายของโรค COVID-19 มฟล. ใส่ใจสุขภาพด้วยมาตรการ DMHT D (Distancing) เว้นระยะห่าง M (Mask Wearing) สวมหน้ากาก H (Hand washing) ล้างมือบ่อย ๆ T (Testing) ตรวจอุณหภูมิก่อนเข้างาน #MFUfightCOVID19 #MFUtogether

รวมคำถาม-คำตอบแนวทางการจัดการเรียนการสอนและการสอบ แบบผสมผสาน (Blended Learning) เทอม 2/2563

รวมคำถาม-คำตอบ แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการสอบ แบบผสมผสาน (Blended Learning) ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 เป็นต้นไปจนสิ้นสุดภาคการศึกษา หมายเหตุ: มฟล. ให้เรียนออนไลน์ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

รถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัย พระราชทาน จะออกตรวจหาเชื้อ COVID-19

รถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัย พระราชทาน จะออกตรวจหาเชื้อ COVID-19 ผู้ที่เดินทางไปเที่ยวงาน Farm Festival on The Hill 2020 ณ สิงห์ปาร์ค จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 19.30 – 23.00 น. ระหว่างวันที่ 5 – 6 ธันวาคม 2563 มฟล. จึงขอประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาที่เดินทางไปเที่ยวงาน Farm Festival on The Hill 2020 ตามวันและเวลาดังกล่าว(โซน C บริเวณลานเบียร์ หน้าเวที และห้องน้ำ) ที่มีความประสงค์จะเดินทางโดยรถรับ-ส่ง ของ มฟล. เพื่อเข้ารับการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ขอให้แจ้งรายละเอียดให้ครบถ้วน โดยทาง มฟล. จะแจ้งรายละเอียดจุดนัดขึ้นรถ-รอบออกรถของแต่ละวัน ผ่านช่องทางอีเมลของ มฟล. เท่านั้น! (@lamduan.mfu.ac.th) […]

1 2 3